Kapcsolat
Árlista
Állás
Galéria
Kezdőlap
Cégadatok
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy cégek esetében: - bélyegző, szállítólevél, készpénzes kifizetés esetén készpénzfizetési számla szükséges (KÜJ, illetve KTJ szám, amennyiben rendelkezésre áll) - egy naptári napon cégenként készpénzben maximum 500.000 Ft, azaz Ötszázezer Forint, havonta maximum 1.500.000 Ft, azaz Egymillió-ötszázezer Forint fizethető ki. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy (a 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről, valamint a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet alapján) magánszemélyek esetében: - a 18. életév betöltése és érvényes fényképes igazolvány (személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél, ill. tartózkodási engedély), lakcímkártya, adóigazolvány   bemutatása szükséges. - egy naptári napon személyenként a maximálisan készpénzben kifizethető összeg nettó 100.000 Ft, azaz Egyszázezer Forint. - a bruttó összegből 4% SZJA-t kell levonnunk (2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról) 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről (5) Az e törvény végrehajtására kiadott Kormányrendeletben meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok a (6) és (7) bekezdésben meghatározottak szerint értékesíthetők fémkereskedő részére. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet Felismerésre alkalmas jellemzők (FAJ) és a hozzájuk tartozó kódok: 2.       Csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka 7. Ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények 8. Emléktábla fémhulladék 10. Építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer) 14. Ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka 17. Ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével) 18. Közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró) 20. Vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezés fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka 21. Szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka 22. Tűzcsapok, tűzcsapszerelvények 23. Telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél) 24. Bálázott, préselt fémhulladék (7) Ha az (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag termelődése az adott ingatlanhoz köthető, azt az ingatlantulajdonos az értékesítést megelőzően a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fémkereskedelmi hatósághoz történő előzetes bejelentés mellett és a fémkereskedelmi hatóság visszaigazolását követően értékesítheti, kizárólag fémkereskedő részére. A visszaigazolást a fémkereskedelmi hatóság abban az esetben adja meg, ha nem merül fel adat az (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag jogellenes származása tekintetében. A bejelentésnek tartalmaznia kell: a) a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, mennyiségét, b) a felvásárló fémkereskedő megnevezését, telephelyének címét, c) az (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolásának helyét, d) a bejelentő nevét, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító jelét vagy adószámát, telefonos elérhetőségét és e) a (2) bekezdés esetén a bontási engedély számát, a bontás helyét, a bejelentő székhelyét és adószámát. (8) A bejelentést a fémkereskedelmi hatóság a bejelentő lakóhelye szerint illetékes általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szerv részére a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül tájékoztatás céljából megküldi. A tájékoztatás célja annak megismerése, hogy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szerv feladatkörében merült-e fel adat a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag eltulajdonított volta tekintetében. A fémkereskedelmi hatóság a tájékoztatás általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szerv részére történő megküldését követő 5 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld a bejelentő és a bejelentésben megjelölt felvásárló fémkereskedő részére.
Számlázási segédlet
Telefon: 72/311-225 Tel./fax: 72/213-106
Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag bejelentése